<div align="center"> <h1>Agnieszka Osiecka</h1> <h3>Strona poświecona życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej. Zawiera teksty piosenek, wiersze, prozę, zdjęcia oraz wspomnienia poetki.</h3> <p>Agnieszka Osiecka, Osiecka, osiecka, Agnieszka, Małgośka, Maryla Rodowicz, Krystyna Janda, Seweryn Krajewski, muzyka, piosenki,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.art.pl/osiecka" rel="nofollow">http://free.art.pl/osiecka</a></p> </div>